Boarding Pass นกแอร์ เข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่และสงขลา ฟรี!!

  เงื่อนไขและวิธีการใช้
 • 1. สวนสัตว์เชียงใหม่ แสดงบอร์ดดิ้งพาสนกแอร์ที่มีการเดินทางในเส้นทาง เชียงใหม่ , เชียงราย, แม่สอด, น่าน, พิษณุโลก, แพร่,แม่ฮ่องสอน
 • 2. สวนสัตว์สงขลา แสดงบอร์ดดิ้งพาสนกแอร์ที่มีการเดินทางในเส้นทาง ชุมพร, หาดใหญ่, หัวหิน, กระบี่, นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต, ระนอง, สุราษฎร์ธานี, ตรัง
 • 3. สิทธิพิเศษนี้ต้องมีการเดินทางตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ถึง 31 ตุลาคม 2557 เท่านั้น
 • 4. การใช้สิทธิจะต้องแสดงบอร์ดดิ้งพาสนกแอร์พร้อมบัตรประชาชนหรือสูติบัตร เพื่อรับสิทธิพิเศษ “ฟรี” ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่และสงขลา
 • 5. สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 31 ตุลาคม 2557 เท่านั้น
 • 6. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ที่สวนสัตว์เชียงใหม่และสงขลาเท่านั้นและไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินสดได้
 • 7. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆของนกแอร์ได้
 • 8. สิทธิพิเศษนี้ไม่รวมค่าบัตรผ่านประตูด้านในของสวนสัตว์เชียงใหม่และสงขลา
 • 9. Boarding Pass 1 ใบ สามารถใช้ได้ 1 สิทธิ์เท่านั้น และชื่อใน Boarding Pass จะต้องตรงกับบัตรประชาชนหรือสูติบัตรของผู้ใช้สิทธิ์
 • 10. ไม่สามารถโอนสิทธิประโยชน์ให้ผู้อื่นได้
 • 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 สายการบินนกแอร์ ร่วมกับ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำโครงการ “ Boarding Pass นกแอร์ เข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่และสงขลา ฟรี!!” เพื่อมอบความสุขสำหรับผู้โดยสารที่มีการเดินทางภายในประเทศกับนกแอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 31 ตุลาคม 2557
 
ที่มา