ฉลองวันเกิดที่ Oishi Buffet ฟรี! เค้ก 1 ปอนด์

เงื่อนไข
  •  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรสชาติเค้ก
  •  กรุณาแจ้งและแสดงบัตรประชาชนแก่พนักงานเพื่อรับสิทธิ์
เมื่อมาฉลองวันเกิดครบ 4 ท่าน (เฉพาะราคาผู้ใหญ่) กรุณาโทรสำรองล่วงหน้า 3 วัน ... รับสิทธิ์ได้ภายในเดือนเกิดเจ้าของบัตร
  •  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรสชาติเค้ก
  •  กรุณาแจ้งและแสดงบัตรประชาชนแก่พนักงานเพื่อรับสิทธิ์
ที่ Oishi Buffet ทุกสาขา! http://www.oishigroup.com/product_buffet.php
ที่มา