นกแอร์ร่วมกับบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ มอบโปรโมชั่นราคา 1,650 บาท/เที่ยว/ท่าน หลากหลายเส้นทาง

  เงื่อนไข
 • สามารถเริ่มสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 15 ธันวาคม 2556
 •  ทางเบอร์ 02-232-8355 ทุกวัน เวลา 08.30-19.00 น.
ราคาพิเศษ
 • 1,650 บาท/เที่ยว/ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) สำหรับเส้นทาง เชียงราย, เชียงใหม่, หาดใหญ่, ภูเก็ต, นครศรีธรรมราช, สกลนคร, ตรัง, สุราษฎร์ธานี, บุรีรัมย์, ชุมพร, เลย, แม่สอด, น่าน, แพร่, ร้อยเอ็ด, ระนอง, นครพนม, พิษณุโลก, อุบลราชธานี, กระบี่, เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่-อุดรธานี และเชียงใหม่-แม่สอด
กำหนดสำรองที่นั่ง
 •  วันที่ 16 กันยายน – 15 ธันวาคม 2556 (สำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน)
กำหนดวันเดินทาง
 • วันที่ 16 ตุลาคม 2556 – 29 มีนาคม 2557 (ยกเว้น เส้นทางกระบี่ เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป)
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับสิทธิ์ และการสำรองที่นั่ง
 •  กำหนดการสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 •  ยกเว้นเส้นทาง เกาะกระดาน, เกาะลันตา (ศาลาด่าน), เกาะหลีเป๊ะ, เกาะมุก, เกาะนางยวน, เกาะไหง, เกาะพะงัน (ท้องศาลา), เกาะพีพี, เกาะสมุย (หน้าทอน), เกาะเต่า, กระบี่ (อ่าวนาง), มุกดาหาร, ปีนัง มาเลเซีย, และเวียงจันทน์ สปป.ลาว
 • กำหนดการชำระเงินเฉพาะบัตรเครดิตซิตี้แบงก์เท่านั้น
 • โปรโมชั่นพิเศษนี้ไม่รวมเส้นทางระหว่างประเทศ
 • ราคาโปรโมชั่นพิเศษนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต ถ้ากรณีนกแอร์มีนโยบายการเรียกเก็บ
 • โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้แบงก์นี้ มีที่นั่งจำนวนจำกัดและอาจไม่มีบริการในบางเที่ยวบิน
 •  โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้แบงก์นี้ ไม่รวมถึงวันหยุดพิเศษ วันหยุดนักขัตฤกษ์หรือเป็นวันหยุดที่ต่อเนื่องกันเมื่อรวมกับวันเสาร์และ/หรือวันอาทิตย์ อันจะทำให้วันหยุดดังกล่าวรวมกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป
 • สามารถสำรองที่นั่งโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้แบงก์นี้ ได้ที่ เบอร์ 02-232-8355 ทุกวัน เวลา 08.30-19.00 น. เท่านั้น 
 • เมื่อทำการสำรองที่นั่งแล้วหากต้องการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ให้ติดต่อที่เบอร์ 02-232-8355 ในเวลาทำการเพื่อทำการแก้ไข
 • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ชื่อผู้โดยสารและกำหนดการเดินทาง ต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิม ทั้งนี้ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบ ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นด้วยตนเองผ่านทางบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ ทั้งนี้นกแอร์สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ชำระแล้วในกรณีที่ส่วนต่างค่าโดยสารลดลง
 • สายการบินนกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินใดๆ ในกรณีที่ไม่มีการใช้สิทธิ์เพื่อการเดินทางตามเงื่อนไขฯหรือผู้ใช้สิทธิ์ที่สำรองที่นั่งแล้วยกเลิกการเดินทาง
 • สายการบินนกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการบิน ตารางการบิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
ที่มา