แอร์เอเชีย BIG SALE กลับมาอีกแล้ว ราคารวมเริ่มต้นที่ 200 บาท

เงื่อนไข
  • เริ่มจองวันที่ 16 ก.ย. เวลา 23.00 น. - 22 ก.ย. 56
  • เดินทางวันที่ 7 ม.ค. - 5 ส.ค. 57 ค่า ราคารวมเริ่มต้นที่ 200 บาท (ราคานี้รวมค่าภาษีสนามบินแล้ว)
  • สำหรับสมาชิค Big Card สามารถจองก่อนได้เลยคืนนี้ (15 ก.ย 57) เวลา 23.00 น.
ที่มา