ประกาศ…พิเศษ ฟรีโดนัท 4 ชิ้น เมื่อซื่อกล่อง 6 ชิ้น “เฉพาะสาขาซีคอนสแควร์เท่านั้น!!!”

  เงื่อนไข
  • "เฉพาะสาขาซีคอนสแควร์เท่านั้น!!!" 
  • ตั้งแต่วันที่ 12-15 กันยายน 2556 นี้เท่านั้น
    ประกาศ...พิเศษ ฟรีโดนัท 4 ชิ้น เมื่อซื่อกล่อง 6 ชิ้น "เฉพาะสาขาซีคอนสแควร์เท่านั้น!!!" ตั้งแต่วันที่ 12-15 กันยายน 2556 นี้เท่านั้น
ที่มา