“เทศกาลผัก ผลไม้ โครงการหลวง 2556” Royal Healthy Plants

  เงื่อนไข
  • 27 ส.ค. – 1 ก.ย. 56นี้
  •  ณ ลานลิฟท์แก้ว และริมระเบียงชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
           27 ส.ค. – 1 ก.ย. 56นี้ มาร่วมเลือกสรรสินค้าผลิตภัณฑ์ที่รังสรรค์จากพระอัจฉริยภาพ ในงาน “เทศกาลผัก ผลไม้ โครงการหลวง 2556” Royal Healthy Plants กันนะคะ งานดีๆแบบนี้อย่าพลาดค่ะ ณ ลานลิฟท์แก้ว และริมระเบียงชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
ที่มา